CAPA : 2016 SPLENDOR OF THE EAST(2)

15
Taiwan – Hakka Oil-Paper Umbrella Fusion Presented by: Wind Dance Chinese Cultural Group Choreography by: Sharon Dow Performers: Sharon Dow, Grace Pai, Vivian Wu, Janice Chow, Diane Tang
17
South China – Fishermen’s Song at Eventide – Guzheng music from China Presented by: The Metro Do-Ri-Mi Chinese Music School Lead by: Pingli Yi Performers: Pingli Yi, Lianne Yan, Susan Su, Sherry Chen, Suqin Ma
18
Northern China – Chinese Fan Dance Presented by: Michigan Chinese Folk Dancing Group Choreography by: Susan Qu Performers: Xiaoyan Qu, Min Wang, Xu Wu,Julie Zhu, Pei Lei, Hongmei Zhou, Xiaolin Mo, Shuping Wen, Min Ye

19

21
Northwestern China – The Red Lantern Dance Presented by: Chinese Dance Troupe of Metro-Detroit Oriental Art School Choreography by: Ning Xue Performers: Yanling Zhong, Tao Zhang, Chuanping Zhang, LiLin Ying, Wendy Wang, Tiffany Wang, Susan Shan, Qing Miao, Mary Ma, Lin, Yan Jin, Qing Chu, Angela Liu,Yachan Zhang, Tomas J Davis, Jessica Kroetsch, Huang Sara.

20
22

25
Korea – Bell Dance Presented by: Michigan New Century Chinese Dance Group Choreography by: Qun Zhao Performers: Shuhui Li, Qun Zhao, Yang Jiang, Yanbai Wu, Huarong Zhang, Xiaomei Liu, Lu Xu, Yanling Wang, Yang Feng, Hong Ju, and Ying Chen

23

26
Japanese – Sakura Yokocho -Cherry Street Presented by: Michiyo Koyama, Misato Matsuda

 
©2016 MI Asian & CAPA. All Rights Reserved.
Photo by Tack-Yong Kim / MI ASIAN

MI Asian Staff
Author: MI Asian Staff